Η Μέριμνα είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1995 από εννέα έμπειρους επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της παιδείας, οι οποίοι λειτουργούν διεπιστημονικά για την υλοποίηση των σκοπών της Μέριμνας.

Χορηγοί

14_pin
07_samourka
06_fafalios
02_niarxos
03_chiesi
08_fresh_line
15_era
11_otecosmote
10_johnsonjohnson
04_ff
12_leventis
09_goodys
05_aggelopoulou
13_quest
01_alphabank

Οι φίλοι της Μέριμνας

friends facebook youtube