Η Μέριμνα είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1995 από εννέα έμπειρους επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της παιδείας, οι οποίοι λειτουργούν διεπιστημονικά για την υλοποίηση των σκοπών της Μέριμνας.

Χορηγοί

02_niarxos
06_fafalios
11_otecosmote
05_aggelopoulou
15_era
04_ff
09_goodys
10_johnsonjohnson
14_pin
01_alphabank
08_fresh_line
03_chiesi
07_samourka
13_quest
12_leventis

Οι φίλοι της Μέριμνας

friends facebook youtube