Η Μέριμνα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Διευθύνσεις Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης, Γραφεία Αγωγής Υγείας, Κέντρα Πρόληψης και Ψυχικής Υγείας, έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες ημερίδες και σεμινάρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ημερίδες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας καθώς και στο ευρύ κοινό.

 

Πληροφορίες για τρέχουσες ή προσεχείς ημερίδες δείτε: Τρέχουσες επιστημονικές εκδηλώσεις

Για να δείτε το ιστορικό των ημερίδων πατήστε, εδώ.