Μετά από πρόσκληση, η Μέριμνα υλοποιεί ομιλίες σε φορείς, επιστημονικές εταιρείες, νοσοκομεία και προσφέρει μαθήματα σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της χώρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέχεται μεταπτυχιακούς φοιτητές νοσηλευτικής για την κλινική τους άσκηση στην Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.

Η εκπαίδευση των φοιτητών πηγάζει από τη συνεργασία της Μέριμνας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νοσηλευτικής, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα)
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τομέας Ανθρωπολογίας)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ψυχολογίας)
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
  • Πανεπιστήμιο Θράκης
  • ΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Νοσηλευτικής)

 

Πληροφορίες για τρέχουσες ομιλίες, μαθήματα δείτε: Τρέχουσες επιστημονικές εκδηλώσεις

Για να δείτε το ιστορικό των ομιλιών και των μαθημάτων, πατήστε εδώ.