Ένας από τους στόχους της Μέριμνας είναι να παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες υγείας, παιδείας, ψυχικής υγείας και εθελοντές για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια ή θάνατο αγαπημένου προσώπου. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου η Μέριμνα διοργανώνει εξαμηνιαία ή ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική, πρακτική και βιωματική προσέγγιση του θέματος. Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους Έλληνες και ξένους επιστήμονες του χώρου, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταρτιζόμενους δυνατότητα κλινικής εποπτείας και εκπαιδευτικό υλικό.

Χάρη στη διοργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης, έχει δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό διεπιστημονικό δίκτυο με περισσότερους από 300 ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και παιδιάτρους, οι οποίοι λειτουργούν ως στελέχη αναφοράς στα σχολεία, στα κέντρα ψυχικής υγείας, στα νοσοκομεία και στις τοπικές κοινωνίες που ζουν και εργάζονται.

Τέσσερα είναι τα κυρίως θέματα στα οποία η Μέριμνα προσφέρει εξαμηνιαία ή ετήσια προγράμματα κατάρτισης:

  • Στήριξη του παιδιού, της οικογένειας και της κοινότητας που βιώνουν απώλειες και θρηνούν
  • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα μετά από τραυματικά και καταστροφικά γεγονότα
  • Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα
  • Κατάρτιση εθελοντών στη στήριξη των παιδιών και οικογενειών στη σοβαρή αρρώστια και το πένθος

        Katartisi1   Katartisi2 ethelodesHC2012

                                                                         Φωτογραφίες των καταρτιζόμενων και των εθέλοντών της Μέριμνας

Πληροφορίες για τρέχοντα και προσεχή προγράμματα κατάρτισης δείτε: Τρέχουσες επιστημονικές εκδηλώσεις

Για να δείτε το ιστορικό των καταρτίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μέριμνα πατήστε, εδώ