Η Μέριμνα διαθέτει μοναδική, πλούσια και εξειδικευμένη, βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει περισσότερους από 700 τίτλους βιβλίων σε θέματα που αφορούν το πένθος στον ενήλικο και το παιδί, την ανακουφιστική φροντίδα και στήριξη του παιδιού και της οικογένειας με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, το ψυχικό τραύμα, τη θανατολογία, τη στήριξη της σχολικής κοινότητας μετά την απώλεια μέλους της κ.λπ. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης διδακτορικά και διπλωματικές εργασίες στα θέματα ενδιαφέρουν το γνωστικό και κλινικό αντικείμενο της Μέριμνας.

Τη βιβλιοθήκη, η οποία δεν λειτουργεί ως δανειστική, μπορούν να επισκεφτούν φοιτητές και ερευνητές από όλη τη χώρα, κατόπιν ραντεβού (210-6463622) προκειμένου να μελετήσουν τα κείμενα που τους ενδιαφέρουν.