Το πένθος στη ζωή μας

13,0 €
Discount
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Το Πένθος στη Ζωή μας
Επιμέλεια και μετάφραση: Μυρτώ Νίλσεν, Δανάη Παπαδάτου

Η έκδοση περιλαμβάνει τις εισηγήσεις διεθνούς κύρους ομιλητών στο συμπόσιο "Το πένθος στη ζωή μας" που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 από τη Μέριμνα σε συνεργασία με το International Work Group on Death, Dying and Bereavement. Αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις ενότητες:

Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το πένθος στη ζωή μας, στην παγκοσμιότητα του θρήνου αλλά και στη σχέση του θανάτου και του θρήνου με την πίστη. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο πένθος των ενηλίκων. Περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που περιγράφουν τη φυσιολογική διεργασία θρήνου αλλά και τις εκδηλώσεις του περιπλεγμένου θρήνου και τις ιδιαιτερότητες του παραγνωρισμένου θρήνου. Η τρίτη ενότητα αφορά το πένθος των παιδιών. Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες του θρήνου στην παιδική ηλικία καθώς και οι τρόποι στήριξής τους.

Ο επίλογος περιλαμβάνει την ιστορία και την πορεία της Dame Cicely Saunders, μιας διεθνούς κύρους προσωπικότητας που υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας, με την ίδρυση του πρώτου στον κόσμο ξενώνα, το «St Christopher Hospice", για ασθενείς με ασθένεια τελικού σταδίου και για την οικογένειά τους.