Οι πόροι για την υλοποίηση των στόχων της Μέριμνας προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών και ιδιωτικών φορέων. Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το έργο της Μέριμνας μπορούν να απευθύνονται:

Στα γραφεία της Μέριμνας
Παπανικολή 2α
15232 Σίδερα Χαλανδρίου
τηλ.: 210 6463367
φαξ: 210 6452338

 

Μέσω τραπέζης
(Δικαιούχος λογαριασμών : ΜΕΡΙΜΝΑ)

Για τη Μέριμνα στην Αθήνα:

 • Στην ALPHA BANK:
  Για γενικές δωρεές στο λογαριασμό:GR 2601 401150 1150 02 002 017 657
 • Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
  Για γενικές δωρεές στο λογαριασμό:GR 58 0172 0530 0050 5304 5477 431
 • Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
  Για δωρεές υπερ της Υπηρεσίας Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι στο λογαριασμό:GR 13 0172 0530 0050 5304 5477 465.

 Για τη Μέριμνα στη Θεσσαλονίκη:

 • Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θεσσαλονίκη:
  Για δωρεές υπερ Συμβ. Κέντρου Θεσσαλονίκης στο λογαριασμό:GR 65 0172 0530 0050 5305 2711 856

Παρακαλούμε στην αιτιολογία κατάθεσης όπως αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας. Μετά την κατάθεση σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Μέριμνας  (Αθήνα: 210 6463367 & Θεσσαλονίκη: 2310 510010) για να μας δώσετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο δωρητή και ταχυδρομική διεύθυνση) για να σας στείλουμε ευχαριστήρια επιστολή και την απόδειξη της δωρεάς σας.