Η ΜΕΡΙΜΝΑ προτείνει τις ακόλουθες δράσης προβολής του Χορηγού, καθ’ όλο το διάστημα υποστήριξης της λειτουργίας της.  


1.    Προβολή των λογοτύπων των χορηγών σε κεντρικό σημείο στο website της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

2.    Προβολή των λογοτύπων των χορηγών στα ηλεκτρονικά νέα της Μέριμνας «e-Mεριμνέα» που κυκλοφορεί ανά δίμηνο.

3.    Προβολή των λογοτύπων των χορηγών που χρηματοδοτούν κοινωνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες-διημερίδες, Bazaar κτλ. Τα ονόματα των χορηγών θα αναγράφονται σε μεγάλο πανό και θα  αναρτηθούν ως αφίσες στις αίθουσες διεξαγωγής συνεδρίων, ιδιαίτερα δε κατά τις τελετές έναρξης και λήξης.

4.    Συστηματική, ευρεία και ποιοτική προβολή στα ΜΜΕ, σε δημόσιους και άλλους φορείς, με Δελτία Τύπου και Press kit, σε εκδηλώσεις, ημερίδες, εκθέσεις, καθώς οι καλές πρακτικές πρέπει να διαδίδονται και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

5.    Προβολή χορηγών σε αφίσα σε εμφανές σημείο εντός της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

6.    Για τους μεγάλους χορηγούς, απονομή διακρίσεων σε δημόσιες εκδηλώσεις.