Βασικοί στόχοι των «Φίλων της Μέριμνας» είναι:


1) η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου της Μέριμνας.

2) η προώθηση των επιμέρους στόχων της Μέριμνας, οι οποίοι είναι: 

  • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.  
  • Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.
  • Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
  • Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

3) Η ηθική και υλική ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών τους, που πάσχουν από κάποια απειλητική για τη ζωή αρρώστια ή θρηνούν την απώλεια μέλους της   οικογένειας.

4) H προμήθεια και αγορά επιστημονικών και λοιπών τεχνικών οργάνων, παντός είδους μέσων και υλικών για την υλοποίηση των στόχων της Μέριμνας.

5) Η ευρύτερη ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την αρρώστια, το θάνατο και το πένθος καθώς και τις επιπτώσεις τους στο παιδί, τον έφηβο, τις οικογένειες τους και την κοινότητα όπου ζουν.

Στηρίζουμε τη Μέριμνα για πάρα πολλούς λόγους:

  • Για την ποιότητα, την ακεραιότητα, την κατάρτιση και τη βαθιά αφοσίωση στο στόχο τους, των ανθρώπων που τη στελεχώνουν.
  • Επειδή, δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ανάμεσά μας που υποφέρουν καθημερινά από τις συνέπειες μιας αρρώστιας στο περιβάλλον τους –ή και στα ίδια- ή της απώλειας ενός αγαπημένου τους ανθρώπου
  • Επειδή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα αποτελέσματα του έργου της Μέριμνας στην πράξη
  • Επειδή, η Μέριμνα δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση. Τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες ιδιωτών, καθώς και από την ενίσχυση που της προσφέρει η οργάνωση «Μαζί για το Παιδί». Έτσι, εμείς, οι Φίλοι της Μέριμνας, έχουμε αναλάβει να συγκεντρώνουμε κάθε χρόνο ένα ποσό που καλύπτει σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων της.