Ο θάνατος και η απειλητική για τη ζωή αρρώστια είναι γεγονότα που επηρεάζουν βαθιά τη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Ως ενήλικες συνήθως υιοθετούμε προστατευτική στάση απέναντι στα παιδιά και μη γνωρίζοντας τι να πούμε και πώς να συμπεριφερθούμε, αποφεύγουμε να συζητούμε αυτά τα θέματα. Στη προσπάθεια μας να αποκρύψουμε τα γεγονότα και τα συναισθήματα μας, συχνά αφήνουμε τα παιδιά και τους εφήβους με πολλά αναπάντητα ερωτήματα που τους δημιουργούν σύγχυση, φόβο και ανασφάλεια.

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να απαλλάξουμε τα παιδιά από τον πόνο που τους προκαλούν η αρρώστια και ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Μπορούμε, όμως, να τα βοηθήσουμε να μάθουν να ζουν με τις εμπειρίες αυτές. Όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα, χρειάζονται να μιλήσουν για το τι τους συμβαίνει, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να έχουν μια κατάλληλη υποστήριξη σε ένα περιβάλλον που κατανοεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την πραγματικότητα. Μια έγκυρη στήριξη εξάλλου προωθεί τη φυσιολογική τους εξέλιξη και μπορεί να προλάβει ψυχολογικά προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν αργότερα στην ενήλικη ζωή τους.

Η Μέριμνα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες αυτές ίδρυσε το 1998 ένα Συμβουλευτικό Κέντρο για τη Στήριξη Παιδιών και Οικογενειών που Πενθούν στην Αθήνα ενώ το 2013, λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη ένα δεύτερο Συμβουλευτικό Κέντρο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βορείου και Δυτικής Ελλάδας.

Κύριος σκοπός των Συμβουλευτικών Κέντρων της Μέριμνας είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Αυτή η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται εντελώς δωρεάν, είτε μέσω ατομικών συναντήσεων, είτε μέσω συμμετοχής σε ομάδες στήριξης για γονείς και ομάδες στήριξης για παιδιά.

Έντυπο: Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος